Drveni Eco Pelet

Pelet Drvo Stil je proizvod koji se dobija isključivo presovanjem pod velikim pritiskom piljevine i strugotine suhog visoko kaloričnog drveta, a bez dodavanja bilo kakvih vezivnih sredstava, sa veoma malom količinom vlage (8%). Proizvodi se od drveta jela smreka 100% i pelet od jela smreka 70 % meko drvo i 30% bukva i hrast tvrdo drvo. Cilindričnog su oblika, kvalitetno i vrlo kalorično gorivo čijim sagorevanjem nastaje svega 1% pepela. Pelet je ispitivan i certificiran od strane Inspekt-RGH Sarajevo. Pakovan je u vreće od 15kg.

Korištenje peleta kao materijala za ogrijev ima višestruke prednosti, kako za očuvanje životne sredine, tako i za korisnike. Grijanje na pelet je jeftino, sigurno i ekološki prihvatljivo. Pelet je ekonomski isplativo gorivo, iskorištenosti do 98%. U poređenju sa drugim gorivima ili upotrebom električne energije, korišćenje peleta je znatno isplativije, možete smanjiti troškove grijanja za 50%. Energetska vrijednost peleta je oko 18 MJ/kg peleta (5 kWh/kg). Pelet proizvodi više toplote nego nafta, prirodni gas ili cjepanice. 30 kg peleta obezbjeđuje da se prostor od 150 m2 grije 24 sata.

Proizvodi se od 100% prirodnih materijala i ne sadrži dodatna veziva, hemikalije ili aditive. Značajno smanjuje emisiju štetnih gasova poput ugljen dioksida, sumpor dioksida i žive. Velika razlika u komforu u poređenju sa korišćenjem uglja ili drveta je očigledna. Pelet zauzima daleko manje prostora od uglja i ogrijevnog drveta. Prednost ovog goriva je što može da se koristi na automatizirani način, slično kao tekuća i plinovita goriva. Kotlovi za sagorijevanje drvnog peleta su opremljeni automatikom, koja vodi proces sagorjevanja po zadatoj temperaturi prostora koji se grije. Uloga korisnika je da svakih nekoliko dana napuni spremnik, i da izbaci pepeo. Količina pepela u peletu se kreće od 0,5% - 1,5%. Na jednu tonu sagorijelog peleta, ostane najviše 15 kg pepela.

Drveni Eco Pelet

Vrhunski kvalitet

Premium Quality

Drveni Eco Pelet

Vrhunski kvalitet

Standard Quality