logo

Drveni Eco pelet

Efikasno i ekološki prihvatljivo gorivo

Pelet Drvo Stila proizvodi se isključivo presovanjem pod visokim pritiskom piljevine i strugotina suvog, visoko kaloričnog drveta. Bez dodanih vezivnih sredstava i sa samo 8% vlage, naš pelet se izrađuje od:

Pelet Drvo Stila proizvodi se isključivo presovanjem pod visokim pritiskom piljevine i strugotina suvog, visoko kaloričnog drveta. Bez dodanih vezivnih sredstava i sa samo 8% vlage, naš pelet se izrađuje od 100% drveta jele i smreke, te peleta od 70% mekanog drva jele i smreke, te 30% bukve i hrasta tvrdog drveta.

Ovi cilindrični peleti su vrhunskog kvaliteta, visoko kalorično gorivo koje sagorevanjem ostavlja svega 1% pepela.

Naš pelet je prošao testove i certifikaciju od strane Inspekt-RGH Sarajevo, a pakovan je u praktične vreće od 15 kg.

Previous slide
Next slide

Drveni Eco pelet: Toplina iz prirode

Koristeći pelete kao ogrijev, korisnici imaju niz prednosti, kako za životnu sredinu tako i za svoj dom. Grijanje na pelet je ekonomično, sigurno i ekološki prihvatljivo. Ovo gorivo je ekonomski isplativo, s iskorištenošću od čak 98%.

U poređenju s drugim gorivima ili upotrebom električne energije, peleti donose značajne uštede – do 50% manje troškova grijanja.

Energetska vrijednost peleta iznosi oko 18 MJ/kg (5 kWh/kg), što je više od vrijednosti koje pružaju nafta, prirodni gas ili drvo u obliku cjepanica. Samo 30 kg peleta može zagrijati prostor od 150 m2 24 sata.

Pelet Drvo Stil proizvodi se od 100% prirodnih materijala, bez dodatnih veziva, hemikalija ili aditiva. Osim što značajno smanjuje emisiju štetnih gasova poput ugljen-dioksida, sumpor-dioksida i žive, peleti donose i veći komfor u svakodnevnom korišćenju.

Ova vrsta goriva zauzima znatno manje prostora od uglja ili drveta za loženje. Još jedna prednost je što se može koristiti na automatizirani način, slično kao tekuća ili plinovita goriva. Kotlovi za sagorijevanje drvnih peleta opremljeni su automatikom, što vodi proces sagorijevanja na željenoj temperaturi prostora koji se grije.

Korisnička uloga je samo povremeno dopuniti spremnik i isprazniti pepeo. Količina pepela u sagorelom peletu kreće se od 0,5% do 1,5%, što znači da na jednu tonu potrošenog peleta ostaje najviše 15 kg pepela.

Drveni Eco Pelet

Premium Quality

- Pakovanje: 15kg
- Dostava i istovar dizalicom

Drveni Eco Pelet

Premium Quality

- Pakovanje: 15kg
- Dostava i istovar dizalicom